תקנון החנות

תקנון תנאי שימוש באתר

 1. התקנון ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת למען הנוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.
 2. אתר סלולארי לי הינו אתר תדמית ומכירות אינטרנט המשרת את כלל ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במבצעים שונים, רשאים להשתתף במכירות בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים קבועה בישראל ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין “סלולארי לי” לכל דבר ועניין.
 4. תמונות המוצרים והסרטונים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות/סרטונים לבין המוצר המוצג.
 5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
 7. התקנון עודכן ביום 26.3.19 וניתן לשינוי בכל עת ע”י “סלולארי לי” על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא שום צורך במתן הודעה מראש.
 8. “סלולארי לי” שומר לעצמה את הזכות לסרב למכור מוצר ו/או שירותים לפלוני או אלמוני בלי הודעה מוקדמת או הסבר מדוע.
 9. הנהלת “סלולארי לי” שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי, מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
 10. סלולארי לי אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. יחד עם זאת “סלולארי לי” אינה מתחייבת כי הקישורים (LINKS) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
 11. “סלולארי לי” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז “סלולארי לי” שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית.
 12. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
 13. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של “סלולארי לי” אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר
 14. רישומי המחשב/אתר “סלולארי לי” בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות לכל מכירה המתבצעת באתר קיים תיעוד מלא.
 15. נפלה טעות בתיאור ו/או במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את “סלולארי לי” ותהיה רשאית לעדכן את הלקוח בביטול העסקה בכל מועד
 16. הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר תהה נתונה אך ורק לבתי המשפט באזור תל-אביב יפו.

רישום לאתר ואופן הטיפול בהזמנה

 1. בתהליך ההרשמה ימלא כל משתתף את כתובת הדוא”ל שלו ויידרש לרשום סיסמא, לאחר מכן יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, מס’ טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד’.( לא הבנתי איך הנושא הזה הולך להיות?)
 2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”מבצע פעולה”. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים המדויקים.
 3. לאחר ביצוע ההזמנה תבצע “סלולארי לי” בדיקת פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה והתשלום ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, ולאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי.
 4. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי “סלולארי לי” יהוו ראיה מוחלטת לנכונות הפעולות.
 5. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של “סלולארי לי” לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.

במקרה זה – לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי, יראו “סלולארי לי” את העסקה כמבוטלת.

אחריות על מוצרים

1. פירוט האחריות על המוצרים באתר מופיע בכל דף מוצר. מוצר אשר לא מפורט בו אחריות משמע המוצר באחריות בסיסית לתקופה של שלושה חודשים.
2. אחריות על המוצרים תקפה להבטחת פעילותם התקינה ולא כוללת שבר, (שבר פנימי במסכים, צבעי דיו המתפרצים במסכים) חבלה או כל נזק אחר שנגרם למוצר ע”י הלקוח או מי מטעמו. האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש לא נכון.

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981
2. צירוף חשבונית קופה ו/או פתק החלפה
3. ניתן לבטל עסקה תוך 14 יום מתאריך הרכישה
4. סכום המוצר עולה על 50 שקלים
5. התוויות לא הוסרו/ לא נעשה שימוש במוצר על ידי הלקוח והמוצר באריזתו המקורית.
6. באחריות הלקוח להחזיר את המוצר לבית העסק ולא ידרוש החזר בגין דמי משלוח ששולמו
7. מכל החזר כספי יקוזזו דמי ביטול בגובה 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים לפי הנמוך מבניהם.

מקרים בהם לא יינתן החזר כספי

1. כאשר העסקה שולמה באמצעות כרטיס מתנה ו/או שובר זיכוי/ החלפה במלואה או בחלקה
במקרה זה יינתן ללקוח שובר זיכוי
2. מוצרי אלקטרוניקה כולל ציוד קצה של סלולר – אם המוצר חובר לחשמל או אם נעשה בו שימוש / הוצאה או הכנסה של שיחות – המוצר יחשב כמשומש ולא יינתן זיכוי
3. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש ו/או הותקנו – קרי חלקי מעבדה שהותקנו.

אספקת המוצרים

 1. “סלולארי לי” תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לסניף הדואר הקרוב, בזמן הנקוב בטופס המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 2. “סלולארי לי” תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה או בין 7-14 ימי עסקים, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

“סלולארי לי” לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

 • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
 • שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
 • כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית המוצר ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי ימים א-ה, לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח והתקנה

1. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח במסגרת התשלום על המוצר בסל הקניות.
2. במכירה בתשלומים רשאית “סלולארי לי” לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
3.הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות הנמצאת בכתובת: דרך רמתיים 77 הוד השרון בשעות הפעילות, על פי התנאים שהוצגו בטופס המכירה וזאת בתיאום מראש באשר למקום ומועד האיסוף.
4.מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח